Politica de confidentialitate

Avem o deosebită grijă pentru protecţia şi securitatea datelor utilizatorilor noştri şi a celor care ne transmit comenzi. Pe tot parcursul colaborarii, scopul nostru rămâne protecţia datelor lor personale.

Prezenta declaraţie privind protecţia datelor conţine informaţiile pe care le obţinem şi le utilizăm in legatura cu cei care ne completează pagina de net.

Înregistrarea şi prelucrarea datelor personale.

În momentul în care ne vizitaţi website-ul, serverul nostru înregistrează automat şi provizoriu datele de acces, adică adresa IP de acces, paginile noastre care au fost cercetate de către vizitator, data şi durata vizitei. Aceste date se şterg după ieşirea din pagina noastră. În plus faţă de acesta, datele personale se păstrează numai dacă le indicaţi voluntar, de exemplu cu ocazia unei înregistrări, completării unui chestionar, unui concurs sau a unei prezentări online. La furnizarea datelor, întotdeauna vă informăm cu privire la scopul obţinerii informaţiilor.

Utilizarea şi transmiterea datelor personale.

Cu respectarea reglementărilor juridice actuale, folosim datele Dvs. exclusiv pentru sprijinirea dezvoltării intereselor noastre comerciale şi în special pentru modernizarea tehnică a paginii noastre de internet.

Transmitem date personale organelor statului numai pe baza unor prescripţii juridice obligatorii. Fără aprobarea Dvs. explicită nu vă transmitem datele unor terţe persoane particulare.

Stronec Print nu poate comunica datele personale ale utilizatorilor decât în cazul în care informaţia este necesară pentru următoarele:

  1. este cerută prin reglementările legale corespunzătoare sau este necesară pentru procedurile juridice legate de Stronec Print, respectiv de site
  2. în interesul protecţiei drepturilor sau bunurilor Stronec Print sau a site-ului

Obligăm colaboratorii noştri la păstrarea secretului, respectiv la respectarea drepturilor normative privind protecţia datelor

Folosirea cookie-urilor

Cookie-urile sunt registre de texte scurte, pe care furnizorul paginii de web le înscrie pe hard-disc. Pentru confortul dumneavoastra şi pentru a optimiza folosirea paginilor noastre, introducem Cookie-uri pe calculatorul Dvs. Acestea nu conţin date personale.

Pe baza setarilor browser-ului calculatorului Dvs., puteţi solicita informaţii cu privire la amplasarea Cookie-urilor, le puteţi bloca sau le puteţi şterge automat când părăsiţi pagina pe care aţi vizitat-o.

Examinarea datelor utilizatorilor anonimi

Pe site-ul nostru se colectează date care ajuta la marketingului şi optimizare. Din aceste date, sub un nume fictiv se elaborează profilul utilizatorului, la care se pot folosi şi Cookie-uri. Acestea sunt mici texte care se memorează local, în spaţiile dintre browserul de Internet. Ele facilitează recunoaşterea repetată a browserului de Internet.

Fără acordul explicit a celui vizat, datele obţinute cu ajutorul tehnologiei etracker nu se folosesc pentru identificarea vizitatorului paginii de web, respectiv aceste date nu se coroborează cu datele personale ale persoanei anonime.

Obţinerea şi păstrarea datelor se pot rezilia oricând, cu efect în viitor.

Comentariile sunt închise.